Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar Viedais fitness mājas lapu un pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz [email protected].

Kādu informāciju mēs iegūstam?

Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums.

Iesniedzot pasūtījumu, jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija, e-pasta adrese un cita informācija kuru jūs vēlaties sniegt.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai

 • sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
 • apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,
 • sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
 • palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,
 • nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,
 • ievērotu normatīvo aktu prasības.

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Kā mēs aizsargājam personas datus?

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.
 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Patīk", YouTube video, [citi pakalpojumi]. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.

Kā atteikties no sīkdatnēm?

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.

Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs varat izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.

Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.
 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.


līguma nosacījumi

Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts no brīža, kad, Pircējs interneta veikalā noformējot pasūtījuma grozu, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar vispārējiem Noteikumiem un apstiprinājis to ar taustiņu «Pirkt». Pirkšanas un pārdošanas līgums ir pusēm saistošs līdz pilnai šī līguma punktu izpildei.

 • Katrs noslēgtais pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju glabājas Pārdevēja datubāzē.
 • Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt šī līguma nosacījumiem vai kādam no tiem, tad tas pasūtījumu veikt nedrīkst.

Pircēja tiesības un pienākumi

Pircējam ir tiesības:

 • iegādāties pakalpojumu interneta veikalā saskaņā ar šiem līguma Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 • atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts interneta veikalā ar Pārdevēju, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski 7 darba dienu laikā pēc pakalpojuma iegādes brīža. Šī punkta tiesības atteikties no noslēgtā interneta veikala pirkšanas pārdošanas līguma var izmantot tikai tas Pircējs, kurš ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus var tikt atzīts par patērētāju, tas ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
 •  ir citas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem.

Pircējs:

 • pēc pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas apņemas norēķināties par pakalpojumu, veikt citus norēķinus (ja tādi tiek norādīti līguma slēgšanas brīdī) un pieņemt pasūtīto pakalpojumu. Pircējs veic apmaksu, izmantojot izvēlēto maksājuma veidu pakalpojuma iegādes brīdī.
 • Pircējam ir jāievēro arī citas prasības, kas noteiktas LR normatīvajos aktos.
 • Pircējs, apmeklējot nodarbību, uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un izvērtē visus riskus par savu gatavību taj.
 • Pircējam ir pienākums informēt organizatoru rakstveidā par savu veselības stāvokli, ja tas var radīt risku viņa veselībai.
 • Materiālus aizsargā autortiesības. Pircējam aizliegts jebkādā veidā nodot tālāk mācību materiālus - video-, audiomateriālus, PDF failus, kā arī nodot savas piekļuves kodus personām, kuras nav iegādājušās konkrēto pakalpojuma produktu. Mācību materiālus aizliegts pārsūtīt bez saskaņošānas ar platformas turētāju.

Pārdevēja tiesības un pienākumi

Pārdevējam ir pienākums:

 • balstoties uz pirkšanas pārdošanas noteikumiem, dot iespēju Pircējam izmantot interneta veikala pakalpojumus. Pārdevējs negarantē, ka interneta veikals darbosies nepārtraukti, un ka tīkla datu pārraide būs nekļūdīga. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala darbības traucējumiem un (vai) tīkla datu pārraides kļūdām.
 • Pircējam veicot apmaksu par pasūtījumā norādīto summu, piegādāt nodot Pircējam pasūtīto pakalpojumu attiecīgajā laikā, kas minēts produkta aprakstā.
 • gadījumā, ja kādu īpašu iemeslu dēļ Pārdevējs tomēr nevar pakalpojumu piegādāt Pircējam, piedāvāt analogu pakalpojumu, bet ja Pircējs tomēr atsakās pieņemt arī šo pakalpojumu, atgriezt apmaksāto preces summu 7 darba dienu laikā. Tādējādi Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par pakalpojuma nepiegādāšanu Pircējam.

Pārdevējam ir tiesības:

 • bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot interneta veikalu, ja Pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbību, vai pārkāpj šī līguma noteikumus. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja zaudējumiem, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.
 • bez atsevišķa brīdinājuma uz laiku vai pavisam apturēt interneta veikala darbību. Tādā gadījumā Pārdevējs nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Pircējam šajā sakarā.
 • vienpusīgi bez iepriekšēja brīdinājuma izmainīt pirkšanas un pārdošanas noteikumus. Noteikumu izmaiņas tiek publicētas interneta veikala mājaslapā. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža un darbojas attiecībā uz visiem darījumiem, kas ir noslēgti pēc publikācijas.
 • bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt abonamenta tipa produktu un pakalpojumu cenas atbilstoši saviem ieskatiem. Ievērojot cieņpilnas uzņēmējdarbības principus, pakalpojuma sniedzējs par to informēs iepriekš nosūtot epastu.
 • Pārdevējam ir arī citas tiesības, kas paredzētas LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

Produkta/pakalpojuma Piegādes nosacījumi

Pakalpojuma piegāde tiek uzsākta pēc pilnīgas pakalpojuma apmaksas un apstiprinājuma saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja elektroniskā veidā.Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atcelt pakalpojuma sniegšanu 7 dienas pirms notikuma dienas, ja minimālais dalībnieku skaits nav sasniegts. Pakalpojuma sniedzējam atceļot notikumu, tiek pilnībā atgriezta iemaksātā summa pakalpojuma pircējam.

Iegādājoties tiešsaistes (online) vingrošanas abonementu, links uz ZOOM platformu tiks nosūtīts vienas dienas laikā uz norādīto e-pasta adresi.
Iegādājoties abonementu uz klātienes nodarbībām, norādītajā e-pastā saņemsiet apstiprinājumu par abonementa iegādi. 

Preču atgriešana un naudas atmaksa

Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu interneta veikalā, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma).

Atteikuma tiesības ir izmantojamas 7 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas par pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojuma pircējam, atceļot savu dalību, tiek atmaksāta 100% no pirkuma veiktās iemaksas (no pilnas vai daļējas iemaksas, kas veikta pirms tam), ja atteikums tiek veikts 7 dienu laikā pēc pasūtījuma izdarīšanas.

 • Ja Pircejs vēlas attiekties no pakalpojuma vai produkta vēlāk kā 7 dienas pēc pirkuma izdarīšanas, Pārdevējam ir tiesības iemaksu neatgriezt.
 • Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē “paziņošanu” par atteikšanos no pasūtījuma, proti, “paziņojuma par atteikumu” iesniegšanu vai nosūtīšanu tirgotājam.
 • Veikalam, gadījumā, ja Jūs izsakāt vēlmi par atteikšanos no pakalpojuma ir jānosūta atteikuma veidlapa uz klienta norādīto e-pasta adresi.
 • Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ, ieskaitot transakcijas komisijas naudu.
 • Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas.

SVARĪGI!

Abonements ir derīgs no nākamās dienas pēc iegādes un apmaksas, vienu mēnesi.

Plānotās vingrošanas nodarbības, kas sakrīt ar Latvijas oficiālajām svētku, atceres un atzīmējamām dienām, nenotiek.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.